I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Fedor Gál: 100 let Československa

Publicistika

Premiéra: 27.10.2018

Výroba: 2018

Veronika Sedláčková hovoří V souvislostech se slovenským sociologem Fedorem Gálem o 100. výročí založení Československa. Jak se dnes dívají na založení společného státu Slováci? A jaký byl židovský element v prvorepublikovém Československu?

Publicistika

Premiéra: 27.10.2018

Výroba: 2018