I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Synoda o mladých

Publicistika

Premiéra: 16.11.2018

Výroba: 2018

Ve dnech od 3. do 28. října 2018 ve Vatikánu probíhala řádná Synoda o mladých lidech na téma: "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Účastnilo se jí téměř 300 synodálních otců, několik desítek mladých lidí, nejrůznější experti a bratrští delegáti mimo katolickou církev. Českou republiku na synodě zastupoval plzeňský biskup Tomáš Holub. Světová rada církví delegovala na Synodu o mládeži předsedkyni svého poradního orgánu ECHOS (ozvěny hlasu mladých), kterou je Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka z České republiky. Oba delegáti biskupské synody budou hosty našeho pořadu. Doplní je Markéta Imlaufová, která se jako zástupce České republiky účastnila březnové pre-synody, kde byly připraveny pracovní podklady pro říjnovou synodu.

Publicistika

Premiéra: 16.11.2018

Výroba: 2018