I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl na téma

Ekumenismus

Publicistika

Výroba: 2008

Když papež Jan Pavel II. přijal v Římě představitele řecké pravoslavné církve, mluvil o „ekumenismu svatosti, který nás konečně dovede k plnému společenství, což není ani pohlcení ani splynutí, ale setkání v pravdě a v lásce“. Je to i pro nás přijatelná cesta k jednotě v Ježíši Kristu? Co je pro nás důležitější - vypátrat veškeré historické argumenty, které nám pomohou obhájit postoje naší církve, anebo najít v historii a samozřejmě v evangeliu nosné pilíře křesťanství a společně na nich stavět?To jsou jenom některé otázky na které budou odpovídat účastníci pořadu Kulatý stůl.   Pozvání přijali: Publicista P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem Spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě P. Jan Larisch Farář Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové, senior Ostravsko-karvinského seniorátu Mgr. Vladislav Szkandera Kazatel Církve bratrské Mgr. Tomáš Holubec Pořadem vás provede moderátor Jaroslav Kratka.   Protože se jedná o živé vysílání, můžete již nyní posílat své dotazy mailem na adresu vysilani@tvnoe.cz , formou SMS zprávy na číslo +420 774 116 407, nebo zatelefonovat do studia na číslo +420 596 116 408.

Publicistika

Výroba: 2008