I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

První křesťané

Byzanc: nový Řím

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2019

Výroba: 2009

Zatímco západní část impéria po dlouhé agónii přestává existovat,  část východní, více christianizovaná, přežije ještě dalších tisíc let. Když hledíme na  mozaikovou výzdobu nebo se procházíme pod   impozantní kopulí původní baziliky Hagia Sofa v dnešním Istambulu, ani bychom si nepomysleli, že vstupujeme na kdysi římskou půdu... A přece… Ocitáme se v 6. století, v novém hlavním městě Římské říše, v Konstantinopoli. Východní část impéria procházela dlouhým vývojem... a utvářela si svůj vlastní charakter. Mluví se v ní řecky, jazykem klasických filozofů, ale víra, která jej oživuje, už není pohanská:  je to víra Ježíše Krista. Tato nová identita se bude nazývat „Byzantská říše”. Ta dosáhne své největší rozlohy i slávy za císaře Justiniána. Je považován za posledního římského a  největšího byzantského císaře. Dobyl velká území, zreformoval státní správu, potíral korupci a upravil římský právní systém... Horlivě bojoval za jednotu víry. Ale podporoval a posiloval také propojení církevní a světské moci – tzv. cézaropapismus.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2019

Výroba: 2009