I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zdeněk Pololáník skladatel

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2018

Výroba: 2017

Zamyšlení skladatele Zdeňka Pololáníka nad svou životní tvorbou, doplněné ukázkami jeho skladeb a svědectvím několika jeho současníků a manželky.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2018

Výroba: 2017