I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Mistři taktovky – Petr Šumník

Zábava

Premiéra: 23.3.2019

Výroba: 2017

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.

Zazní úryvky sladeb:
Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra k opeře Titus
Gioacchino Rossini: árie Dona Basilia z opery Lazebník sevillský
Jiří Pavlica: Kolébala a zpívala

účinkují:
Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře Ostrava
Hrachovec Ivo - bas
studentky a studenti pěvecké oddělení JKGO
studenti tanečního oddělení a Komorní orchestr JKGO


Tento díl pořadu byl vyroben díky dotaci Moravskoslezského kraje.Zábava

Premiéra: 23.3.2019

Výroba: 2017