I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Jan Zástěra - Korunovace českých králů

Zábava

Premiéra: 22.4.2019

Výroba: 2017

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.

Zazní úryvky díla: Jan Zástěra - Korunovace českých králů

Účinkují:
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Miroslava Časarová, Bronislava Smržová - soprán
Václav Cikánek - tenor
František Zahradníček - bas
Kühnův smíšený sbor
dirigent plk. Jan Zástěra


Zábava

Premiéra: 22.4.2019

Výroba: 2017