I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bůh je s námi

Dramatická tvorba

Premiéra: 25.12.2018

Výroba: 2017

V době apoštolů bylo následovat Ježíše nebezpečné. I dnes toto nebezpečí nadále přetrvává. Narodil se v chudobě, přesto jeho rodina musela uprchnout, aby ho zachránila před žárlivým vládcem. Ježíš odpouštěl hříchy, uzdravoval nemocné, dával naději sklíčeným i utlačovaným, ale přesto byl mnohými odmítán a opovrhován. Mluvil pravdu i když to pro něj bylo nebezpečné. Dobrovolně nabídl svůj život a pak byl vzkříšen a přemohl sílu smrti! 

Hlas mučedníků představuje Bůh je s námi, dramatické animované vyprávění o životě Ježíše Krista očima posledního žijícího apoštola Jana. Vydejte se na cestu s Ježíšem a setkejte se s jeho zázraky, ohromujícím učením a nepřekonatelnou statečností. Objevte sílu a lásku Ježíše Krista a zjistěte, proč jeho následovníci riskovali vše, aby šířili jeho poselství až na konec světa. Děti i dospělé zaujme tento příběh o Ježíšově životě živým vyprávěním a působivou animací. Doporučeno pro děti od 7 let. Tento působivý příběh povzbudí a inspiruje diváky k následování Ježíše Krista, Božího Syna, který přišel žít mezi nás.

Dramatická tvorba

Premiéra: 25.12.2018

Výroba: 2017