I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Světlo pro Evropu

Češi v Unii

Publicistika

Premiéra: 5.1.2019

Výroba: 2019

Smlouva o Evropské unii, neboli Maastrichtská smlouva vznikla před více než pětadvaceti lety. Na jejím základě a také na základě zkušeností předcházejících společenství vznikla Evropská unie tak, jak ji dnes známe. V roce 2004 do tohoto společenství vstoupila i naše republika. Jsme plnoprávnými členy Evropské Unie? Moderátor Marek Hannibal se ale neptá pouze na naše současné členství, ale třeba i budoucnost EU dvou europoslanců Michaely Šojdrové a Luďka Niedermayera.

Publicistika

Premiéra: 5.1.2019

Výroba: 2019