I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pod ostravským nebem

Zastavení v ostravských sakrálních stavbách

Dokumentaristika

Premiéra: 2.2.2019

Výroba: 2018

První písemná zmínka o Ostravě se nachází v závěti olomouckého biskupa Bruna z roku 1267, v průmyslové velkoměsto vyrostla až v minulých dvou staletích. Přes proklamovaný prvoplánový materialismus měla Ostrava vždy hluboký duchovní život, jak dosvědčuje množství jejích kostelů. Většina z nich nemá příliš dlouhou historii, původně stály ve středu samostatných obcí, které s Ostravou postupně srůstaly. Jejich prostor naplňují modlitby, slovo, hudba, ticho i život farních společenství. Zdobí je díla umělců i pokora věřících, ukrývají duchovní poklady a především velké tajemství víry.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.2.2019

Výroba: 2018