I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Vtělené Slovo, skutečný chléb z nebe: Tajemství liturgie a eucharistie 

Dokumentaristika

Premiéra: 25.2.2019

Výroba: 2011

Biskup Barron nám v tomto díle představí starobylou praxi církevní bohoslužby. Eucharistie je katolickou vírou považována za „zdroj a vrchol“ její identity a poslání a je ústředním úkonem života církve. Biskup Barron popisuje všechny části mše a ukazuje, jak posvátná liturgie ztělesňuje celek víry na tak různých místech jako Jeruzalém, Řím, Chicago, Orvieto a Ciudad de México.

Dokumentaristika

Premiéra: 25.2.2019

Výroba: 2011