I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Ohromný zástup svědků: Společenství svatých

Dokumentaristika

Premiéra: 4.3.2019

Výroba: 2011

Příběh církve je vyprávěn na příkladech mužů a žen, kteří svůj život zasvětili tomu, aby poznali Ježíše Krista a sloužili mu. Jak se katolická víra projevuje ve skutečných lidských životech? Biskup Barron věnuje pozornost několika z největších hrdinů církve a objasňuje, jak jejich mimořádný příklad ukazuje vášeň i tvůrčí potenciál katolické církve. Když vyzdvihuje životy Kateřiny Drexel, Terezie z Lisieux, Edith Stein a Matky Terezy z Kalkaty, biskup Barron vypráví příběh církve jako ohromného souboru svědků, kteří jsou Kristem povoláni tvořit společenství svatých.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.3.2019

Výroba: 2011