I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s arciopatem Prokopem Siostrzonkem

Zábava

Premiéra: 4.4.2019

Výroba: 2019

Arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti, byl úspěšným studentem českotěšínského gymnázia, ale rozhodl se a zasvětil svůj život kněžskému poslání a tajně vstoupil do pronásledovaného benediktinského řádu...
V prosinci 1989 jej jmenoval opat Anastáz Opasek převorem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Aktivně se podílel na přípravě restituce břevnovského kláštera a jeho obnovy, proto byl prvně přeložen do farnosti v pražských Stodůlkách a následně pak přímo do Břevnovského kláštera.

Po smrti břevnovského arciopata A. Opaska v létě 1999 byl Prokop Siostrzonek (dosavadní převor) zvolen převorem-administrátorem kláštera (jako převor-administrátor má stejná práva a povinnosti jako arciopat, nepřijímá však opatskou benedikci a neužívá opatských insignií). 30. dubna 2005 byl ve funkci převora administrátora potvrzen na dobu neurčitou.

Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen arciopatem břevnovského kláštera. Opatskou benedikci pak přijal v neděli dne 14. ledna 2018 při slavnostní mši z rukou Dominika kardinála Duky v břevnovské bazilice svaté Markéty.
Hudební doprovod zprostředkoval pan profesor Jaroslav Tůma uznávaný varhaník, cembalista, improvizátor, hráč na klavichord a další historické klávesové nástroje.

PhDr. Eva Ocisková je česká publicistka, rozhlasová redaktorka a pedagožka.

Píše pro řadu médií (Časopis Harmonie, Muzikus), je redaktorkou Českého rozhlasu a mimo jiné pracuje v kontrolní komisi České hudební rady.


Zábava

Premiéra: 4.4.2019

Výroba: 2019