I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl na téma

100 let skautského hnutí

Publicistika

Premiéra: 17.7.2009

Výroba: 2008

Skauting je na světě už téměř 100 let – v srpnu 2007 oslavil sté výročí svého vzniku. Za tu dobu prošlo skautskými oddíly na půl miliardy lidí. Jistě není náhoda, že skauty bylo v dětství velké množství těch, kteří dnes mají ve světě i u nás velký vliv. Skauting učí mladé lidi vést – sebe i druhé. Mnohé zahraniční společnosti cíleně vybírají své vedoucí osobnosti z řad bývalých skautů. Diskutovat na toto téma bude Kateřina Rýznarová s pozvanými hosty jímž jsou: Mgr. Jiří ZAJÍC, předseda duchovního odboru Junáka a dlouholetý pedagog a katolický publicista PaedDr. Martina Slivková, místonáčelní Slovenského skautingu Markéta Nováčková, vedoucí skautského střediska ve Staré Bělé u Ostravy Lucie Pašková, skautka  

Publicistika

Premiéra: 17.7.2009

Výroba: 2008