I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

s Alexandrem Flekem

Publicistika

Premiéra: 4.3.2019

Výroba: 2019

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Publicistika

Premiéra: 4.3.2019

Výroba: 2019