I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

7. 3. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 7.3.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE

 

Otevření vatikánských archivů

Vatikán otevře archivy pontifikátu Pia XII. od roku 1939 až do jeho smrti 9. října 1958. Historický výklad pontifikátu Pia XII. změnilo uvedení divadelní hry s názvem „Vikář“. Její autor Rolf Hochhuth v ní tehdejšího papeže obviňoval, že v době holokaustu mlčel.

 

Popeleční středa

Dobou příprav na velikonoční svátky je čtyřicetidenní půst. V římskokatolické církvi začíná Popeleční středou.

 

20 let České republiky v NATO

Dvanáctého března si Česká republika připomene dvacet let svého členství v obranné alianci NATO. Mapuje ho mimo jiné výstava před budovou generálního štábu Armády České republiky.

 

Ples pro Kashitu

V pražském secesním sále na Marjánce se uskutečnil už sedmý benefiční ples pro Kašitu. Jeho výtěžek je určený na dlouhodobý projekt vybudování střední školy a jejího zázemí v zambijské osadě Kašitu. Benefiční ples každoročně pořádá spolek Přátelé New Renato.

 

Mladý křesťan a homosexualita

Přednáška Mladý křesťan a homosexualita se konala v Košicích. Marko Rozkoš se tomuto tématu věnuje už více než dvacet let.

 

600 let husitství

Výstava nazvaná „Husitství - 600 let od vzniku českého fenoménu“ ukazuje vývoj jednotlivých etap husitské revoluce. Do začátku června je k vidění v Masarykově muzeu v Hodoníně.


Fašank v Žalobíně

Masopust a fašank už jsou sice na rok minulostí, ale protože jsme v minulých Noevinách odvysílali reportáž ze Žalobína neúplnou, vracíme se k ní s omluvou ještě jednou.
Z DIÁŘE

 

Olomouc, 11. března

Jarní setkání podnikatelů

Křesťanští podnikatelé ze sdružení Kompas zvou na jarní setkání v Olomouci. Začne mší svatou v kostele Zvěstování Páně. V penzionu TÕDE pak bude pokračovat společnou modlitbou.


Šumperk, 11. března

Recitál Martina Kasíka

Koncertem vynikajícího klavíristy Martina Kasíka pokračuje v Šumperku cyklus Klasika Viva. V kostele Zvěstování Panny Marie zazní hudba Chopinova a Musorgského.


Velehrad, 13. března

Cesty za hodnotami 

Na Velehradě budou o Cestách za hodnotami hovořit spisovatel Josef Holcman a sochař Otmar Oliva. Tématem besedy bude literární a sochařská tvorba i otázky společenské.


Brno, 13. března

Žabovřeské rozmlouvání

Žabovřeské rozmlouvání se koná opět v brněnském kostele Panny Marie Pomocnice. P. Zdeněk Jančařík si bude tentokrát povídat se spisovatelem a publicistou Alešem Palánem.


Uherský Brod, 13. března

Není Bible jako Bible

Křesťanská akademie v Uherském Brodu zve na přednášku nazvanou „Není Bible jako Bible: přehled dostupných Biblí“. Lektorem bude ředitel Českého katolického biblického díla P. Petr Chalupa.


Olomouc, 13. března

Archeologický výzkum v Izraeli

O aktuálních tématech archeologického výzkumu v Izraeli a české spolupráci bude v Olomouci přednášet doc. Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.


Vídeň, 15. března

Slavnost sv. Klementa Marii Hofbauera

Na slavnost patrona Vídně sv. Klementa Marii Hofbauera zazní při mši svaté v katedrále sv. Štěpána Missa solemnis skladatele Václava Jana Tomáška. Zpívat bude sbor z Rychnova.


Vranov u Brna, 15. – 16. března

Duchovní obnova pro manžele

Postní duchovní obnovu pro manžele pořádá ve Vranově brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči. Povede ji bývalý spirituál biskupského gymnázia P. David Ambrož.Reportáže z Rome reports:

Vatican to open Secret Archives on Pope Pius XII

Zpravodajství

Premiéra: 7.3.2019

Výroba: 2019