I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace Zeleného čtvrtku

Dokumentaristika

Premiéra: 18.4.2019

Výroba: 2019

Záznam adorace v Getsemanské zahradě jako odpověď na Ježíšovu prosbu: "Zůstaňte a bděte se mnou." Provází P. Vladimír Schmidt a schola farnosti Ostrava - Mariánské Hory.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.4.2019

Výroba: 2019