I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

2. 4. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 2.4.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Papežova tisková konference

Při návratu z Maroka se papež František na palubě letadla setkal s novináři. Mluvil s nimi například o situaci křesťanů v muslimských zemích a dialogu s muslimy. Ohledně migrantů apeloval na Evropu a vyjádřil se rovněž k případu kardinála Barbarina.


Dny Jana Amose Komenského

Součástí Dnů Jana Amose Komenského v Uherském Brodu byla ekumenická bohoslužba. Od jeho narození letos uplynulo 427 let. Věřící v Husově sboru společně děkovali za jeho životní dílo nejen pedagogické. Byl i významným myslitelem, spisovatelem a posledním biskupem Jednoty bratrské.


Požehnání Pašijového cyklu

Při poutní slavnosti v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském byly požehnány restaurované sochy Pašijového cyklu. Na počátku osmnáctého století je vytvořil barokní mistr Ferdinand Maxmilián Brokoff. Obnoveny byly i díky řadě dárců a podpoře farnosti Matky Boží před Týnem.


Deset let hospice Duha

Za hojné účasti pracovníků domácího hospice Duha v Hořicích, jejich přátel, příznivců a místních farníků i veřejnosti se oslavovalo desáté výročí jeho existence. Oslava začala mší svatou v chrámu Narození Panny Marie, kterou celebroval královéhradecký biskup Mons Jan Vokál.


Duchovní obnova na Hoře Matky Boží

V hedečském klášteře se na duchovní obnově sešli lidé ze spolku Člověk a víra, který provozuje největší českou databanku fotografií z církevního prostředí. Práce fotografů, kteří tuto službu konají zcela zdarma, jsou pravidelně publikovány nejen v církevních periodikách a na výstavách, ale také v knihách a na sociálních sítích.


Templfest

V Ostravě skončil osmý ročník festivalu židovské a křesťanské kultury Templfest. Jedním z jeho mnoha hostů byl Daniel Herman. Jeho rodina byla postižena holokaustem, přesto našel sílu k odpuštění a smíření.

Z DIÁŘE


Semanín, 4. – 6. dubna

Seminář evangelické církve

Seminář o přípravě nové bohoslužebné agendy Českobratrské církve evangelické pořádá Spolek evangelické liturgické iniciativy v Semaníně u České Třebové. Nabídne i modlitby a bohoslužbu.


Česká republika, 6. dubna

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do úklidových akcí ve svém okolí se může zapojit každý. Organizátoři dobrovolnické akce letos připravili na tři tisíce míst. Další informace včetně mapy jsou na webových stránkách.


České Budějovice, 6. dubna

Postní gregoriánské nešpory

Postní gregoriánské nešpory bude v bývalém dominikánském klášteře v Českých Budějovicích zpívat Pražská katedrální schola. Koncert podpoří obnovu farního areálu na Hosíně.


Klokoty, 6. dubna

Duchovní obnova

Duchovní obnovou na Klokotech bude provázet P. Zdeněk Gibiec, současný rektor Diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater v Českých Budějovicích.


Hradec Králové, 6. dubna

Duchovní obnova

Postní duchovní obnova pro učitele a rodiče se uskuteční v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové. Provázet jí budou otcové Prokop Brož, Jan Šlégr a Josef Zadina.


Soláň, 6. dubna

Písně z Valašska a Slovácka

Ženský pěvecký sbor Karlovjanky zpívá už 75 let. Letošní výročí si připomene koncertem ve Zvonici na Soláni. Vystoupí i Děvčice z Vonice a cimbálová muzika Linda.


Český Těšín, 7. dubna

Regionální Fatimské odpoledne

Regionálního Fatimského odpoledne v Českém Těšíně se zúčastní Mons. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy. Na programu je adorace, katecheze, křížová cesta a mše svatá.


Praha, do 30. dubna

Fotografie z hor

Rakouské, slovenské a polské hory zachytil ve fotografiích Roman Zuzák. Do konce dubna jsou k vidění v refektáři Domova sv. Karla Bormejského v Praze-Řepích. Výstava na podporu domova je prodejní.Reportáže Rome reports:

Pope on the plane: Religious freedom will also grow in Islam
Zpravodajství

Premiéra: 2.4.2019

Výroba: 2019