I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

16. 4. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 16.4.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Květná neděle na Svatopetrském náměstí

V Římě ho podle tradice zahájil papež František mší svatou na Svatopetrském náměstí. Zúčastnilo se jí na padesát tisíc lidí z celého světa. Slavnostní liturgie začala uprostřed  náměstí před obeliskem.


Papežův pátek milosrdenství

V pátek odpoledne vykonal papež František další ze svých soukromých návštěv, na které se vydává v pátek každého měsíce. V doprovodu arcibiskupa Rina Fisichelly zavítal do domova pro lidi s Alzheimerovou nemocí.


Květná neděle v Prakšicích

Žehnáním ratolestí na Květnou neděli si také v Prakšicích připomněli Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. V obětním průvodu byly přineseny i postní pokladničky s penězi ušetřenými za požitky, které si věřící v postní době odřekli. Prostřednictvím Charity budou využity na pomoc potřebným.


Diecézní setkání mládeže v Brně

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem se v Brně koná pravidelně v sobotu před květnou nedělí už od roku 1990.


Velikonoční setkání na Novodvorské

Třetí ročník velikonočního setkání s pestrým programem uspořádaly Městská část Praha 4 a Dům národnostních menšin v kulturním středisku na Novodvorské. V jeho průběhu se také letos potkávalo lidové umění s promluvami duchovních různých církví.


Janovy pašije v Ostravě

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů obohatil postní dobu v Ostravě a Jablunkově Janovými pašijemi ve folklorní podobě. V rámci projektu Hudební výlety zaznělo toto lidové oratorium díky Svatováclavskému hudebnímu festivalu.


Pouť k Turínskému plátnu v Prešově

Augustiniánská mládež putovala do řeckokatolické katedrály svatého Jana Křtitele v Prešově ke kopii Turínskeho plátna. Motivem postní pouti byla slova: Pánovi svěř svoje cesty a Jemu důvěřuj. On už se postará.Z DIÁŘE


Brno, 18. dubna

Koncert velikonoční hudby

Velikonoční hudba v podání smíšeného chrámového sboru zazní v kostele sv. Augustina v Brně. Zazní starší i novodobé skladby určené pro zpěv při mši svaté a pro zpěv při adoraci.


Letohrad, 19. dubna

Odsouzený

Součástí bohoslužby ve farnosti svatého Václava v Letohradu bude scénka z posledních dnů Ježíše Krista, která se po evangeliu odehraje na náměstí. Pak bude bohoslužba pokračovat opět v kostele.


Vodňany, 18. - 21. dubna

Velikonoce pro mládež

Ve Vodňanech mohou největší křesťanské svátky prožít mladí lidé z českobudějovické diecéze ve společenství svých vrstevníků. Setkání zakončí v neděli mše svatá.


Velké Hamry, 18. – 21. duben

Zastav se na chvíli, buď s Bohem

Společné Velikonoce mohou prožít dospělí mladí lidé ve Velkých Hamrech. Na programu budou i přednášky a čas pro povídání. Duchovní program vyvrcholí

velkolepou oslavou vzkříšení.


Ostré u Úštěka, 19. dubna

Křížová cesta

Barokní křížová cesta u obce Ostré vede na vrchol kopce, kde je ukončena třemi kaplemi. Modlitby křížové cesty s dětmi se zúčastní také litoměřický biskup Jan Baxant.


Borek u Českých Budějovic, 21. dubna

Včelkohraní

Při zábavné hře v Borku u Českých Budějovic získají děti i rodiče informace o přírodě, životě včel a včelařství. Na zhruba hodinovou cestu lesem je možné se vydat kdykoliv během odpoledne.


Praha, 22. dubna

Velikonoční koncert

Duchovní hudba napříč staletími bude znít kostelem sv. Rodiny v Praze-Řepích. Přednese ji Břevnovský chrámový sbor, sopranistka Petra Břicháčová a varhanice Drahomíra Matznerová.


Praha, do 16. června

Pieta z Bílska

V Klášteře sv. Anežky České v Praze je po letech restaurátorských prací vystavena pozdně gotická Pieta z Bílska. Mimořádnou památku se podařilo zachránit navzdory velmi špatnému stavu.Reportáže Rome reports:

Pope in Palm Sunday Mass: Jesus Christ`s Passion defeats triumphalism

Pope visits Alzheimer patients by surpriseZpravodajství

Premiéra: 16.4.2019

Výroba: 2019