I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Křížová cesta

Zamyšlení Mons. Jiřího Paďoura OFMCap

Duchovní pořady

Premiéra: 6.3.2009

Výroba: 2006

Velké chrámy středověku byly mnohdy hojně zdobeny výjevy z Bible. Chudí lidé neuměli číst a hlavně neměli Bibli. Taková obrazová série na stěnách se nazývala Biblí , aby stručně vyjádřila jádro zjevení, zobrazovala to nejpodstatnější. Kristovo utrpení a smrt. Křížová cesta zůstala takovým souborem zakotvený v Bibli dodnes. Moderní či postmoderní člověk možná nebere tak často bibli do rukou a tak se při turistických prohlídkách uměleckých památek chrámů setkává s vrcholem Kristova života utrpením a smrtí za spásu světa člověka. To není jen dávná minulost.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.3.2009

Výroba: 2006