I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Daniel Vondrouš: Připravovaný stavební zákon

Publicistika

Premiéra: 4.5.2019

Výroba: 2019

O úskalích, které přináší návrh nového stavebního zákona, beseduje s Veronikou

Sedláčkovou ředitel kanceláře Zeleného kruhu Daniel Vondrouš. Nejsou připravované změny

přílišným zásahem do občanských práv?


Publicistika

Premiéra: 4.5.2019

Výroba: 2019