I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

9. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 9.5.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Papežova tisková konference v letadle

Při zpátečním letu odpovídal na palubě letadla na jejich dotazy. Jedna z položených otázek se například týkala práce komise, která byla založená před třemi lety ke studiu historie ženského diakonátu.


Italské dny na Svatém Kopečku

Před sto lety se desítkám rakouských Italů stal neplánovaným domovem Svatý Kopeček a obce v okolí. Italské dny přiblížily kulturu této země a ve fotografiích také osudy vyhnanců. Připomíná je i pamětní deska. Za účasti zástupců měst a obcí z okolí Tridentu ji odhalil a požehnal olomoucký arcibiskup.


Memoriál otce Jožky ve Stěbořicích

Mše svatá, koncert a na pět set závodníků různého věku na trati šestého ročníku memoriálu otce Jožky ve Stěbořicích u Opavy. Takto si lidé opět po roce připomněli svého předčasně zesnulého kněze Josefa Motyku.


ReaLife v Košicích

Víkendová setkání mládeže nazvaná ReaLife se v košické koinonii Jan Křtitel konají pravidelně už dvanáct let. Mladí lidé se takto setkávají třikrát do roka. Vyvrcholením víkendových programů je společný letní tábor.


Pouť Matice svatohostýnské

Členové Matice svatohostýnské se vždy o prvním květnovém víkendu sjíždějí na Svatý Hostýn, aby zahájili novou poutní sezónu a poděkovali Pánu a Panně Marii za uplynulý rok. Tentokrát slavnostní bohoslužbu sloužil biskup Josef Nuzík, pak následovala valná hromada. Matice svatohostýnská má téměř sedm tisíc členů.


Poutní slavnost Přesvaté Bohorodičky

Poutní slavnost Přesvaté Bohorodičky se konala řeckokatolické farnosti Boží Moudrosti v Košicích. Věřící si při ní připomněli také 25. výročí založení této farnosti na košickém sídlišti Furča.

Z DIÁŘE


Napajedla a Zlín, 11. a 12. května

Barokní duchovní hudba

Duchovní skladby italského skladatele Giuseppe Valentiniho a dalších barokních mistrů zazní na koncertech v Napajedlích a ve Zlíně. Zpívat bude smíšený sbor Canticum Camerale.


České Budějovice, 12. května

Domov jménem rodina

Portréty více než deseti velkých pěstounských rodin nejen z jižních Čech vytvořil fotograf Jan Voběrka. Benefiční městská putovní výstava bude na řadě míst v Českých Budějovicích.  


Pecka, 12. května

Výročí P. Josefa Štemberky

Josef Štemberka se narodil před sto padesáti lety v městysi Pecka. Posledního lidického faráře vzpomenou věřící při mši svaté, kterou bude slavit biskup Jan Vokál.


Štípa, 12. května

Pouť matek

Pouť s děkovným průvodem maminek se koná ve Štípě. Slavnostní mši svatou bude celebrovat P. František Sedláček. Odpoledne program pokračuje zahradní slavností pro celou rodinu.


Plzeň, 13. května

Varhanní festival

Plzeňský varhanní festival pokračuje v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncertem Josefa Kšici. Návštěvníci si také mohou prohlédnout výstavu o varhanářské rodině Guthů.


Plzeň, 13. května

Jak se dobře starat o zemědělskou půdu

V Plzni je veřejnost zvána na dílnu o tom, jak se dobře starat o zemědělskou půdu. Setkání povede Karel Jacko z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Kateřina Lagner Zímová.


Boskovice, 13. května

Koncert nejen pro maminky

V koncertu v Boskovicích vystoupí cimbálová muzika a další soubory místních škol a školek. Žáci základní umělecké školy přednesou texty bajek boskovického rodáka kardinála Tomáše Špidlíka.


Špindlerův Mlýn, 13. - 17. května

Jak si udržet dobrou paměť …

Pobyt v horském středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně je určen hlavně seniorům. Nabídne kurz kognitivního trénování paměti a mnemotechnik jako prevenci neduhů stáří.
Reportáže Rome reports:

Press conference on the plane: Women deacons and the secret to pope`s vitality

Zpravodajství

Premiéra: 9.5.2019

Výroba: 2019