I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Hospodaření církve

Publicistika

Premiéra: 10.5.2019

Výroba: 2019

V ostravském studiu televize Noe se bude tentokrát diskutovat nad velmi aktuálním tématem. Veřejností se vinou různé pohledy a názory, pověry a nepodložené zprávy, polopravdy i dohady, jak to je s majetkem římskokatolické církve? K čemu jej potřebuje, jak s ním nakládá? Zveme vás proto ke sledování této besedy. Každý z hostí je odborníkem na jinou problematiku, a tak se podíváme nejen na církevní lesy, movitý majetek i budovy, ale jistě bude prostor i na obecné a etické otázky. K čemu tedy církev potřebuje majetky? Nakládá s nimi dobře a hospodárně? Do studia přislíbili účast:

Bisk. Martin David – světící biskup ostravsko-opavský,

Ing. Petr Skočdopole – ředitel, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.,

Bc. Petr Kábrt  - vedoucí odboru správy majetku Biskupství královehradeckého.

Moderovat bude Daniela Brůhová, která se těší na vaše zapojení se do besedy, protože jde o živé vysílání, které můžete ovlivnit svými dotazy nejen v průběhu vysílání, ale již nyní na email vysilani@tvnoe.cz anebo SMS na tel. 775 177 377

Publicistika

Premiéra: 10.5.2019

Výroba: 2019