I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

s farností Drahotuše, Partutovice a Potštát

Duchovní pořady

Premiéra: 19.5.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby z 5. neděle velikonoční.

Duchovní pořady

Premiéra: 19.5.2019

Výroba: 2019