I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně z kaple Telepace

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby z kaple Telepace v Ostravě. Celebruje P. Jakub Dominik Štefík, správce farnosti Šilheřovice.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2019

Výroba: 2019