I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Myanmar - Hora snů

Dokumentaristika

Premiéra: 22.6.2019

Výroba: 2016

Katoličtí misionáři vstoupili do jižních čjinských kopců až v roce 1935. Evangelizovat začali pomalu, opravdu velmi pomalu. Učili se jejich kulturu a povídali si o jejich situaci. Naši předkové věřili v Boha Stvořitele. Bůh stvořil Adama a Evu. Čteme o tom v Bibli, v knize Genesis. A stejně tak podle čjiinské legendy máme Boha, který nejprve stvořil Pray neboli Adama a potom Pay, Evu. Katolíci jsou zde menšinou - jako kapka vody v oceánu.Otec John Om Se


Myanmar (známý také jako Barma) je převážně buddhistickou zemí s křesťanskou menšinou. Katolíků je přibližně 750 000 z celkové populace, která se odhaduje na něco málo přes 50 milionů a z nichž většina žije v příhraničních oblastech. Církev je aktivní a počet povolání roste - ačkoliv jak film ukazuje - čelí tato země obrovským výzvám.

Dokumentaristika

Premiéra: 22.6.2019

Výroba: 2016