I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

12. 6. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 12.6.2019

Výroba: 2019

Izraelský prezident navštívil křesťany

Stejná práva a náboženská svoboda pro všechny menšiny. Křesťanské církve o tom ujistil izraelský prezident Rivlin při tradiční zdvořilostní návštěvě, která se koná na konci velikonočního období. Letos byli hostitelé františkáni v konventu sv. Salvátora.

 

Válka v Sýrii pokračuje

Jak podává svědectví otec Ibrahim Alsabagh, který působí v  latinské farnosti v Aleppu, válka v Sýrii stále pokračuje, stále dopadají  rakety, ekonomika se zhoršuje, lidé nemají práci a nevidí před sebou světlou budoucnost. Křesťané stále více odcházejí ze země.

 

Nový biskup melchitské církve

Řecko katolická melchitská církev slavila biskupské svěcení mons. Yusefa Matty. Bude biskupem Nazaretu a Haify.

 

Nová vitráž pro baziliku Zvěstování

V bazilice Zvěstování v Nazaretu byla požehnána nová vitráž s obrazem Panny Marie Růžencové z Pompejí. Darovalo ji jihoitalské místodržitelství í rytířského Řádu Božího hrobu v Jeruzalémě.

 

Zakončení mariánského měsíce

Místní církev zakončila 31. května mariánský měsíc. Tradiční procesí se konala na mnoha místech Svaté země, při kterých věřící prosili o přímluvu Matku Boží.

 

Předávání diplomů absolventům

K závěru školního roku patří předávání vysvědčení a diplomů. Ve Škole Svaté země byly předány diplomy 70 dětem mateřských škol a maturitní vysvědčení obdrželo 24 studentů. Ti chtějí dále pokračovat ve studiu na univerzitách.

Zpravodajství

Premiéra: 12.6.2019

Výroba: 2019