I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně z Říma

Duchovní pořady

Premiéra: 23.6.2019

Výroba: 2019

Přenos bohoslužby z 12. neděle v mezidobí.

Duchovní pořady

Premiéra: 23.6.2019

Výroba: 2019