I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

19. 6. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 19.6.2019

Výroba: 2019

Přijď, Duchu Svatý!

Slavnost Seslání Ducha Svatého provázelo v Jeruzalémě množství liturgických setkání. Vigilie se slavila v poustevně v Gestemanech, v neděli byly mše svaté v kostele sv. Salvátora a v kostele Usnutí Panny Marie, odpolední modlitba se konala ve Večeřadle.

 

Sv. Antonín z Padovy, patron Kustodie

Ve čtvrtek 13. června se v Jeruzalémě slavil svátek sv. Antonína z Padovy, patrona Kustodie Svaté země. Slavnostní mše svaté se zúčastnili také představitelé jiných církví působících ve Svaté zemi.

 

Plenární zasedání ROACO

Od 10. do 12. června se ve Vatikánu konalo plenární zasedání Sdružení na pomoc východním církvím. Bylo zahájeno pozdravem papeže Františka. Diskutovalo se o různých tématech, jako je situace církve ve Svaté zemi nebo pastorace mládeže na Blízkém východě.

 

Mezinárodní seminář o míru a integritě Stvoření

Členové mezinárodní františkánské rady pro spravedlnost a mír se setkali v Jeruzalémě ve dnech 2 až 9. června. Hovořili o ochraně životního prostředí, o změnách klimatu, migraci nebo o negativních důsledcích těžby nerostů.

 

Památka Petrova primátu v Tabze

V malém městečku Tabga na břehu Galilejského jezera nedaleko Kafarnaum se slavila památka zjevení Vzkříšeného Krista, který svěřil vedení církve apoštolu Petrovi. Mši svatou sloužil Kustod Svaté země otec Francesco Patton.

 

Pavel, Kristův apoštol

V sále konventu sv. Salvátora a také na Betlémské univerzitě byl  promítán film o sv. Pavlovi z roku 2018. Snímek s aktuálním poselstvím pro dnešní dobu natočil režisér Andrew Hyatt.

Zpravodajství

Premiéra: 19.6.2019

Výroba: 2019