I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Indonésie: Otec Stef

Dokumentaristika

Premiéra: 7.7.2019

Výroba: 2016

Mým mottem jako kněze je Scio cui credidi - Vím, v koho jsem uvěřil. Tak jsem jen jednoduše vložil svou víru v Krista a až doposud nelituji toho, že jsem mu důvěřoval. Šli jsme na konec světa a jsme přesvědčeni, že Kristus nás doprovází. “

Otec Stefan Wrosz, SVD

Otec Stefan Wrosz je misionářem na ostrově Flores v Indonésii již od roku 1965. Seznámí nás milým a jednoduchým způsobem s realitou tohoto života v kopcích Mangarrai na Floresu - jedinečném katolickém ostrově v největší muslimské zemi světa.

Příběh jeho povolání - jeho dobrodružství, kdy se za svými ovečkami dostává džípem, motorkou nebo pěšky - je protkán realitou chudoby a každodenních výzev místních vesničanů, kteří pracují na rýžových polích, jejich pestrou kulturou a vírou. „Otec Stef“ je příběh muže a jeho povolání - a hlubokého štěstí, které získal díky životu odevzdaného Bohu.


Dokumentaristika

Premiéra: 7.7.2019

Výroba: 2016