I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

26. 6. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 26.6.2019

Výroba: 2019

Slavnost Těla a Krve Páně

V Jeruzalémě se slavila slavnost Corpus Domini neboli Těla Krve Páně. Mši svatou před kaplí Božího hrobu sloužil apoštolský administrátor Latinského patriarchátu v Jeruzalémě Mons. Pierbattista Pizzaballa.

 

Nový exarcha  katolické arménské církve

Novým patriarchálním exarchou Jeruzaléma a Ammánu se stal Mons. Joseph Zabbara. Intronizace nového metropolity se konala 17. června na místě IV. zastavení Křížové cesty.

 

Konference o posvátných místech

Na univerzitě Bar-Ilan v Tel Avivu se konala mezinárodní konference o posvátných místech ve Svaté zemi. Kromě mnoha profesorů a odborníků se zúčastnili i představitelé různých náboženství.

 

Měsíc věnovaný Ježíšovu Srdci

Červen je tradičně měsíc zasvěcený Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci. Původně jezuitský svátek je příležitostí k zastavení a rozjímání pro všechny, kdo chtějí čerpat z této niterné zkušenosti s Kristem.

 

Letní tábor křesťanské mládeže

Centrum pro mládež ve Svaté zemi uspořádalo první letní tábor pro pracující mládež ve farnosti Krista Vykupitele v Taybeh. Jeho motto znělo: Dobrodružství času.

 

Pianista z Ramalláhu

Šestnáctiletý palestinský pianista Mohammaed Al Sheikh vyhrál hudební soutěž  vyhlášenou izraelským rozhlasem. Poslechneme si jeho příběh.

Zpravodajství

Premiéra: 26.6.2019

Výroba: 2019