I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

2. 7. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 2.7.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽEZasedání Rady kardinálů

Ve Vatikánu skončilo třicáté zasedání Rady kardinálů, která je poradním grémiem papeže.Sekretář rady kardinál Marcello Semeraro seznámil novináře s přípravou apoštolské konstituce, která shrne a dokončí reformu papežské kurie. Text má předběžný název Praedicate Evangelium.


Za vymýcení hladu ve světě 

Papež František se v Apoštolském paláci setkal s účastníky konference Organizace pro výživu a zemědělství. Připomněl jim, že vymýcení hladu ve světě je stále velkou výzvou. V boji proti nedostatku potravin a pitné vody navrhl řešit především jeho příčiny.


Pouť dětí na Prašivé

Začátek prázdnin dětí z ostravsko-opavské diecéze je dnes těžko představitelný bez jejich tradičního setkání s otcem biskupem u dřevěného kostelíka sv. Antonína Paduánského na Prašivé. Téměř čtyřicetistupňová vedra letos podtrhla důležitost tématu, na které bylo setkání zaměřeno.


Den rodiny v Prešově

Den rodiny se konal v prešovské farnosti Krista Krále týden po pouti rodin ve Vysoké nad Uhom. K oslavě na prešovském sídlišti Sekčov se sešly rodiny z farnosti i širokého okolí.


Prázdniny pro Radost

Opavská Charita pokračuje v letošní akci Třicet dobrých skutků ke třiceti létům Charity Opava i o prázdninách. A není v tom sama: Myšlenka se šíří a spojuje všechny, které zasáhla nebo kteří jí také sami žijí. Lidé okolo festivalu Hradecký slunovrat jsou toho jasným důkazem.


Mariánský sloup v Praze

Téměř pětadvacet let usiluje sochař Patr Váňa se svými kolegy a mnoha dalšími lidmi o obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Dokončená socha Panny Marie byla prozatímně umístěna u Týnského chrámu, dnes je hotová i kamenná architektura sloupu.Z DIÁŘE


Plzeň, 3. – 7. července

Od Zákona k milosti

Duchovní obnova v Plzni-Liticích bude inspirována cestou, kterou ve svém životě ušel apoštol Pavel. Bude čas na modlitbu, studium i naslouchání Božímu slovu. Setkání povede P. Alvaro Grammatica.


Ellwangen, 6. července

Národní pouť ke sv. Metodějovi

Čtyřicátá sedmá Národní pouť ke sv. Metodějovi se koná v německém Ellwangenu, kde byl tři roky vězněn. Slavnostní bohoslužbu v bazilice sv. Víta bude celebrovat opat Filip Zdeněk Lobkowicz.


Skoky, 7. července

Českoněmecká pouť porozumění

Hlavní pouť ve Skokách k svátku Navštívení Panny Marie začne procesím, také tady bude mši svatou celebrovat opat Lobkowicz. Bude i setkání rodáků a prohlídka kostela i zaniklé obce.


Čeladná, 7. července

230. výročí kostela

Před 230 roky byl vysvěcen farní kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Slavnostní mši svaté k tomuto výročí bude předsedat pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David.


Brno, 8. – 12. července

Být sama sebou

Kurz pro dospívající dívky pořádá v Brně Centru naděje a pomoci. Povede je k získání zdravého sebevědomí a uvědomění si vlastní jedinečnosti. Poučí je o etických hodnotách v souladu s katolickou církví.


Praha, 9. července

Pražští symfonikové a Renée Fleming

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pozval do Prahy americkou sopranistku Renée Fleming. Společným koncertem v Obecním domě zahájí oslavy 30. výročí sametové revoluce.


Brno, 10. – 14. července

Katolická charismatická konference

Další ročník Katolické charismatické konference se uskuteční v areálu brněnského výstaviště. Hlavním hostem bude slovenský řeholní kněz a misionář P. Michal Zamkovský.


Olomouc a Kroměříž, do 30. září

Za chrám, město a vlast

Výstava v Olomouci a Kroměříži představuje olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. V sedmnáctém století postavil na nohy Moravu zničenou třicetiletou válkou.
Reportáže Rome reports:

New constitution to revamp Vatican Curia should be ready before 2020

Pope to FAO: the tragedy of hunger is caused by the lack of compassion

Zpravodajství

Premiéra: 2.7.2019

Výroba: 2019