I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

9. 7. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 9.7.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Žehnání soch na Velehradě

Nové sochy světců a patronů Evropy zdobí vstup do velehradského areálu. O národní pouti je před slavnostní mší svatou požehnal olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Dílo bylo dokončeno k 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila.


Cyrilometodějská pouť na Hornolidečsku

Za slovanskými věrozvěsty se lidé vydávají nejen na vyhlášená velká poutní místa. Za víru přicházejí děkovat také do malých kostelíků a kapliček ve svých farnostech, kde mají oslavy spíše rodinnou atmosféru.


Mariánská pouť v Levoči

Nejstarším poutním místem východního Slovenska je Levoča. Kořeny zdejšího mariánského kultu sahají až do třináctého století Z té doby pocházejí první zmínky o tomto poutním místě a shromažďování mariánských ctitelů.


Cyrilometodějské dny v Těrchové

Jubilejních 30 let si uctívají sv. Cyrila a Metoděje v Těrchové. Letos tu byli hosté z Říma i z Makedonie.


SummerJob v Jižních Čechách

Dobrovolnická brigáda Samrdžob probíhala v prvním prázdninovém týdnu už podesáté. Kromě práce přináší vždy také kulturní a duchovní program. Sto padesát mladých lidí přijelo tentokrát pomáhat obyvatelům jihočeského pohraničí. Akci pořádají mladí lidé z Hnutí fokoláre a jejich přátelé.


Karlovarský filmový festival

Na tradiční číši vína s ekumenickou porotou Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se sešli zástupci církví, festivalu i organizací SIGNIS a Interfilm.


Léto se skupinou Good Work

Letní turné skupiny Good Work je opět tady! Pečlivé přípravy všech členů jsou před každým koncertem samozřejmostí. Skvělou atmosféru na více než deseti místech jižních Čech může v rámci letního „Nechci stát - tour“ zažít každý, kdo se přidá k bývalé schole Paprsky.Z DIÁŘE


Strání, 11. července

Vzpomínka na Mons. Josefa Olejníka

V červenci před deseti lety zemřel kněz a skladatel liturgických zpěvů Josef Olejník. Ve Strání, kde se narodil a je také pohřben, bude sloužena mše svatá na poděkování za jeho život a dílo.


Starý Hrozenkov, 12. – 14. července

Kopaničářské slavnosti

Na slavnostech ve Starém Hrozenkově vystoupí folklorní soubory a dechové hudby domácí a z blízkého okolí, sousedé ze Slovenska a hosté z Mexika. Bude i slavnostní mše svatá.


Teplá, 13. července

Pouť k bl. Hroznatovi

Pouť k patronovi plzeňské diecéze blahoslavenému Hroznatovi se koná v klášteře premonstrátů v Teplé. Začne mší svatou, další program nabízí prohlídku kostela, knihovny a barokní části kláštera.


Smilovice. 13. – 20. července

XCamP

Tématem letošního festivalu v podhůří Těšínských Beskyd je Revoluční modlitba – modlitba Otče náš. Na programu jsou přednášky, koncerty, semináře a spousta dalšího.


Ostrov, 14. července

Bohoslužba za bezpečí,…

Bohoslužba za bezpečí, zemřelé policisty a členy Integrovaného záchranného systému bude v Ostrově u Karlových Varů. Předcházet jí bude pietní akt před budovou policie.


Hrádek u Vlašimi, 14. července

Druhá hrádecká pouť

Hlavní poutní mši svatou v Hrádku u Vlašimi bude celebrovat biskup Václav Malý. Odpoledne bude koncert křesťanské skupiny Good Work a mariánská pobožnost u poutní studánky.


Teplá, 14. července

Koncert Quartetta Telemann

Na koncert Ouartetta Telemann zve Hroznatova akademie v Teplé. Ke staré hudbě interpretované na flétnu, hoboj, kytaru a violoncello nabízí navíc květiny, letní večer a barokní architekturu.


Hradec Králové, do 22. září

Obrazy ze sbírky Josefa Doubravy

Výstava obrazů ze sbírky 20. královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy je k vidění v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Díla hlavně významných krajinářů odkázal biskup městu.


Zpravodajství

Premiéra: 9.7.2019

Výroba: 2019