I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

10. 7. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 10.7.2019

Výroba: 2019

Po stopách svatých Petra a Pavla

Svátek apoštolů Petra a Pavla je příležitostí připomenout si místa s nimi spojená. Také dva kněží z Mexika a Brazílie se vydali po jejich stopách na březích Středozemního moře.

 

Svěcení šesti nových kněží

Šest františkánů přijalo kněžské svěcení v kostele sv. Salvátora v Jeruzalémě v den slavnosti sv. Petra a Pavla. Pocházejí z různých zemí a po studiu a formaci v Jeruzalémě jsou nyní připraveni vydat se tam, kam jim určí jejich představení.

 

Setkání na nunciatuře

U příležitosti svátku sv. Petra a Pavla se v zahradě apoštolské nunciatury a delegatury v Jeruzalémě konal slavnostní večer, na kterém se setkali představitelé církve, kulturního a společenského života i zástupci různých komunit působících ve Svaté zemi.

 

Svátek Ježíšovy krve v Getsemanech

Prvního července slavila církev v Jeruzalémě svátek Nejdražší krve Páně. Věřící si připomněli Kristovu agónii v Getsemanech na úpatí Olivové hory.

 

Role médií při obraně pravdy

V jordánském Ammánu se od 18. do 20. června konala mezinárodní konference na téma „Média a jejich role při obraně pravdy“. Účastníci diskutovali o úloze sdělovacích prostředků v kontextu mezináboženského dialogu na Blízkém východě.

Zpravodajství

Premiéra: 10.7.2019

Výroba: 2019