I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kostel na předměstí

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2009

Výroba: 2008

Když v Albánii končila druhá světová válka, chopili se moci v této malé zemi na Balkánském poloostrově – komunisté. Katolická církev byla od samého počátku považována za nepřítele státu. Koncem čtyřicátých let byli téměř všichni členové hierarchie katolické církve uvěznění, mučeni a mnozí zavražděni. O dvacet let později byly všechny kostely uzavřeny, přeměněny na sklady nebo na kulturní střediska, a zbývající členové duchovenstva odstraněni. Od té doby – po dalších téměř třicet let – nebyla na albánské půdě slavena Eucharistie, přičemž kdokoliv nebo kterákoliv rodina, která se potají zúčastnila liturgie, se vystavovala nebezpečí trestu smrti. Dlouhodobě zkoušená, trpělivá katolická církev mohla zahájit proces obnovy až začátkem devadesátých let minulého století, po pádu komunismu.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2009

Výroba: 2008