I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 7. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 24.7.2019

Výroba: 2019

Kapitula Kustodie Svaté země

Od 7. do 15. července se bratři z Kustodie Svaté země setkali v Jeruzalémě na provinční kapitule. Hlavním tématem byla péče o posvátná místa v tzv. Regionu svatého Pavla, tedy v Libanonu, Jordánsku a Sýrii.

 

Svátek posvěcení baziliky Božího hrobu

Každý rok 15. července se slaví památka na posvěcení oltáře a kostela Božího hrobu v Jeruzalémě. K tomu došlo v křižácké epoše v roce 1149. Dnes tuto baziliku navštěvují milióny poutníků.

 

Úcta k Panně Marii Karmelské

Karmelitánský řád po staletí uctívá Pannu Marii na Hoře Karmel v Haifě. Připomeneme historii této zbožnosti a význam škapulíře.

 

Dohoda s Latinským patriarchátem

Mezi Latinským patriarchátem v Jeruzalémě a Kustodií Svaté země byla podepsána dohoda o správě 12 farností v Palestině, Izraeli a na Kypru. Tyto farnosti spravují františkáni.

 

Tábor plný hudby a tance

Více než 200 dětí z Jeruzaléma, Betléma a Beit Hanin se zúčastnilo letního tábora, který pořádala italská asociace Dance Lab Armonia. Pomocí hudby a tance se snaží stavět mosty mezi kulturami.

Zpravodajství

Premiéra: 24.7.2019

Výroba: 2019