I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

31. 7. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 31.7.2019

Výroba: 2019

Svátek Marie Magdalské

V bazilice Božího hrobu se nachází místo, kde se Vzkříšený Ježíš setkal s Marií Magdalskou. 22. července se slavil její svátek.

 

Roste počet poutníků do Svaté země

Podle posledních údajů izraelského ministerstva turismu stále stoupá počet návštěvníků, kteří přijíždějí do Svaté země. Kromě návštěvy posvátných míst skupiny poutníků stále více preferují poznávání každodenního života místních obyvatel.

 

Úcta ke svatému Šarbelovi

Do Isfyije, na Horu Karmel či do Betléma přišli nejen maronitští křesťané, aby oslavili svátek svatého Šarbela, libanonského mnicha, který je na Blízkém východě velmi oblíbený.

 

Konference o kanonickém právu

Církevní soud Latinského patriarchátu ve spolupráci s Papežskou Lateránskou univerzitou uspořádal v Jordánsku osmou konferenci k otázkám kanonického práva a manželství.

 

Řeholní sestry mezi beduíny

Komboniánské řeholní sestry pomáhají beduínům v chudé vesnici al-Qasara (al kasara) mezi Jeruzalémem a Jerichem. Uslyšíme svědectví sestry Azezet.

 

Muzikoterapie v Betlémě

Dvacet účastníků zakončilo v Betlémě dvouletý kurz muzikoterapie, která je důležitým nástrojem k rozvoji lidské osobnosti a překonávání různých úzkostí a traumat.

Zpravodajství

Premiéra: 31.7.2019

Výroba: 2019