I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

13. 8. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 13.8.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE

 

Svátek Panny Marie Sněžné

Jako každým rokem, také letos v Římě v souladu s tradicí uprostřed léta sněžilo.  Před oltář Baziliky Panny Marie Sněžné opět padaly miliony plátků bílých růží. Slavil se „sněžný zázrak".  Řeč je o římské tradici dlouhé několik set let.

 

Výročí kostela v Ostravě-Přívoze

Sté dvacáté výročí posvěcení kostela Neposkvněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze slavili věřící při mši svaté s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Zároveň si připomínali 25 let od příchodu řádu paulínů do této farnosti.

 

Letní škola barokní hudby

Letní škola barokní hudby pořádá mezinárodní workshopy pro domácí i zahraniční hudebníky. Její sedmnáctý ročník zakončil koncert ve svatohostýnské bazilice. Zazněly v něm i novodobé světové premiéry skladeb Pavla Josefa Vejvanovského, který patřil k významným moravským barokním skladatelům.

 

Klimatické změny a půda

V pražském informačním centru OSN sledovali novináři s odborníky tiskovou konferenci o závěrech zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu, která je zaměřená na celosvětové hospodaření s půdou. Na otázky novinářů přímo ze Ženevy odpovídal zástupce České republiky v této komisi Radim Tolasz.

 

Jánošíkovy dny v Těrchové

V Těrchové se konal mezinárodní folklórní festival Jánošikové dni.

 

Stezka Valaška na Pustevnách

Stezka Valaška vede nad lesními pozemky ostravsko-opavského biskupství. To také vstoupilo do projektu zapadajícího do portfolia investic v oblasti cestovního ruchu. Od poloviny ledna si zážitek z výstupu nad koruny stromů na Pustevnách dopřálo na 150.000 turistů.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Brno, 15. - 17. srpna

Dny Brna

Oslavy v Brně připomenou 370 let od smrti jezuitského kněze Martina Středy. V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude bohoslužbě v kostele u jezuitů předsedat biskup Vojtěch Cikrle.

 

Orlová, 15. – 18. srpna

SAM, čtyři dny s netradičním programem

Prázdninové setkání mladých v Orlové je otevřené účastníkům z různých církví a odlišných názorových prostředí. Nabízí koncerty, workshopy, netradiční zážitky a hodně dalšího.

 

Ostrava, do 16. srpna

Folklor bez hranic

Městský folklorní festival se odehrává na různých místech Ostravy, na závěr bude galakoncert na hradě. Hosty jsou skupiny z Ekvádoru, Slovinska, Lotyšska a Slovenska, nechybí ani domácí.

 

Svatý Hostýn, 17. srpna

Pouť pedagogů

Nejen učitelé jsou zváni na jedenáctou pouť pedagogů na Svatém Hostýně. Mši svatou bude celebrovat místní kaplan P. Jiří Obruča. Program bude pokračovat přednáškou na téma Moudrost předků.

 

Litomyšl, do 18. srpna

… dny barokní tradice

Litomyšlské dny barokní tradice zakončí slavnostní mše svatá ve formě římského ritu s hudebním doprovodem. Účinkuje Literátské bratrstvo u kostela sv. Jindřicha v Praze, celebruje P. Stanislav Přibyl.

 

Praha, 18. srpna

600 let od smrti Václava IV.

K šestistému výročí smrti římského a českého krále Václava IV. bude v pražské katedrále sloužena mše svatá za spásu jeho duše. Osobnost panovníka připomíná i nová výstava na Pražském hradě.

 

Cholina, 18. srpna

Poutní slavnost

V Cholině u Litovle bude poutní slavnost s korunováním milostné sochy Panny Marie s Ježíškem. Hlavní mši svatou bude slavit arcibiskup Jan Graubner a odpolední novokněz P. Jan Faltýnek.

 

Želešice, 18. srpna

Svátek Nanebevzetí Panny Marie

Svátek Nanebevzetí Panny Marie budou slavit věřící také v květinami vyzdobeném kostelíku na kopci v Želešicích u Brna. Mše svatá bude spojená s žehnáním květin, bylin i plodů.

 

 

 

Reportáže Rome reports:

The miracle of snow: millions of white petals in St. Mary Major

 

Zpravodajství

Premiéra: 13.8.2019

Výroba: 2019