I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Myanmar - Kačjinský stát: prahneme po míru

Dokumentaristika

Premiéra: 2.9.2019

Výroba: 2017

Barmská občanská válka mezi armádou a početnými etnickými skupinami žijícími v této zemi zuří od roku 1948 a řadí se k nejdéle trvajícím konfliktům na světě od Druhé světové války. Část bojů se odehrávalo v Kačjinském státě, který se nachází daleko na severu Barmy poblíž čínských tradic. Nespokojenost Kačjinů je zakořeněna ve státním barmanizačním procesu, který začal krátce poté, co země znovu získala svou nezávislost. V 60. letech minulého století vznikla Organizace za kačjinskou nezávislost včetně jejího ozbrojeného křídla - Kačjinské nezávislé armády (KIA).

Součástí tohoto politického boje je také náboženský faktor. Barma je z 95 procent budhistickou zemí nehledě na menšinovou muslimskou a křesťanskou populaci. Většina Kačjinů jsou křesťané zejména baptisté. Katolíků je 115 000. Mnoho obyvatel Barmy ji považuje za buddhistickou zemi s malou tolerancí k jiným náboženským menšinám.

Na přelomu let 2011 a 2012 prolomila barmská armáda sedmnáct let dlouhé příměří a znovu v nevídané míře zaútočila na Kačjinskou nezávislou armádu. Kvůli bojovým silám musely stovky tisíc Kačjinů opustit své domovy a hledat útočiště v táborech pro vnitřně vysídlené osoby. Někteří v těchto táborech žili více než pět let. Kněží a řeholnice se snažili být s lidmi, často společně opouštěli bitevní oblasti a žili s nimi v uprchlických táborech.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.9.2019

Výroba: 2017