I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Primiční mše svatá P. Ondřeje Talaše

Uherský Brod

Duchovní pořady

Premiéra: 25.8.2019

Výroba: 2019

Záznam primiční bohoslužby P. Ondřeje Talaše ze zahrady dominikánského kláštera v Uherském Brodě. Homílii přednesl P. Bohumil Kundl, farář v Kroměříži.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.8.2019

Výroba: 2019