I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

CampFest 2018

Dokumentaristika

Premiéra: 28.7.2019

Výroba: 2019

Dynamické chvály, hluboké uctívání, inspirativní slova, semináře, svědectví, koncerty, tanec, netradiční sporty a hlavně prožívání Boží přítomnosti s 6 500 mladými lidmi!CampFest se každoročně koná v křesťanském konferenčním centru Ranč Králova Lehota, které je celoročně využíváno pro práci s mládeží. Ranč Kráľova Lehota se nachází v obci Svarín, v osadě Kráľova Lehota, nedaleko Liptovského Hrádku, v krásné přírodě Nízkých Tater.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.7.2019

Výroba: 2019