I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Marek Orko Vácha - Radost z Boha

Duchovní pořady

Premiéra: 25.9.2019

Výroba: 2019

Dnešní přednáška je vedena mottem papeže Františka "Všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli svatí."
K tomu, abychom byli svatí, nemusíme být biskupy, kněžími, řeholnicemi nebo řeholníky. Mnohdy jsme v pokušeni myslet si, že svátost je vyhrazena jen těm kdo mají možnost vzdálit se běžným zaměstnáním, aby mohli věnovat hodně času modlitbám. Ale tak to není. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli svatí.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.9.2019

Výroba: 2019