I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Živě s Noe

Sv. Václav a Palladium země české

Zábava

Premiéra: 26.9.2019

Výroba: 2019

Živě z Prahy. O sv. Václavu hovoříme s PhDr. Evou Doležalovou, Ph.D., o Palladiu země české si povídáme s PhDr. Ing. Janem Roytem, Ph.D., DSc.

Zábava

Premiéra: 26.9.2019

Výroba: 2019