I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

26. 9. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 26.9.2019

Výroba: 2019

REPORTÁŽE


Zahájení akademického roku v Košicích

Nový akademický rok v Košicích otevřela slavnostní mše svatá. Slavnostnosti Veni Sancte v seminárním kostele sv. Antonína Paduánského předsedal pomocný biskup košický Marek Forgáč.


Výročí Diakonie v Praze-Stodůlkách

Hned dvojí narozeniny se slavily ve středisku Diakonie v pražských Stodůlkách. Už 25 roků tady pomáhají lidem s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením žít život co nejvíce se podobající běžnému životu jejich vrstevníků.


Cimbálová mše svatá ve Starém Městě

Mládež děkanátu Uherské Hradiště společně s otcem Radimem Kuchařem uspořádala v novém kostele svatého Ducha ve Starém Městě studentskou cimbálovou mši svatou. Po ní následovalo v polyfunkčním sále posezení u cimbálu a zábavný program.


Škola sv. Augustina v Praze

Církevní augustiniánská škola v Praze se v září rozrostla o čtyřleté gymnázium. Škola vznikla před deseti lety první třídou mateřské školy. Postupně děti rostly a s nimi přibývaly i třídy. V zahraničí vedou augustiniáni více než sto škol a své zkušenosti přinášejí i k nám.


Jesle

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová si vytyčila mikrojesle jako nosné téma podpory rodiny. Podle ní je ženám třeba usnadnit návrat do práce. Navrhuje proto novelu zákona o dětských skupinách, které chce přejmenovat na jesle.


Schola Gregoriana Pragensis v Hlučíně

Svatováclavský hudební festival zakončí na svátek patrona naší země koncert v ostravské katedrále. Před ním ještě stihl potěšit všechny milovníky lidského hlasu vystoupením Scholy Gregoriana Pragensis, která se na Moravu a do Slezska ráda vrací.
Z DIÁŘE


Starý Jičín, 28. září

Běh sv. Václava

Dvacátý sedmý ročník běhu sv. Václava se uskuteční ve Starém Jičíně. Závod pro všechny je dlouhý 4 a půl kilometru. Zakončí ho mše svatá v kostele právě sv. Václavovi zasvěceném.


Plzeň, 30. září

Jde v životě ještě o víc?

Na úvodní večeři kurzů Alfa s promluvou na téma: Jde v životě ještě o víc? zvou salesiáni Dona Boska v Plzni. Každé setkání kurzu začíná občerstvením, následuje promluva a diskuse.


Velehrad, 30. září – 3. října

Setkání nemocničních kaplanů

Nemocniční kaplani a dobrovolníci v pastoraci ve zdravotnických a sociálních službách se setkají na Velehradě. Na programu bude duchovní obnova a téma Paliativní péče v nemocnici.


Praha, 1. října

Svátek sv. Terezie z Lisieux

K světcům v kostele Pražského Jezulátka přibude nová socha Terezie z Lisieux. Dílo sochaře Jiřího Kobra bude instalováno na svátek sv. Terezie z Lisieux, kdy budou při mši svaté také žehnány růže.


Hradec Králové, 1. října

Diecézní setkání seniorů

Hlavní akce pro seniory královéhradecké diecéze se uskuteční na Světový den seniorů. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat biskup Jan Vokál. Hlavním tématem celého dne bude papež František.


Olomouc, 2. října

XX. bioetická konference

Jubilejní bioetická konference v Olomouci se zaměří na téma „Umělá inteligence v medicíně a ošetřovatelství“. Vystoupí doc. Ivan Havel, profesoři Jan Hendl a Vladimír Študent a další.


Brno, 3. - 4. října

Slavnost sv. Františka

Oslavy svátku sv. Františka z Assisi budou v kostele sv. Janů v Brně. Pobožnost ve čtvrtek bude doprovázet Svatomichalská gregoriánská schola. V pátek bude mše svatá s P. Ladislavem Noskem.


Jičín, do 6. října

P. Josef Štemberka

Výstava o lidickém knězi Josefu Štemberkovi je k vidění v muzeu v Jičíně. Připravila ji farnost jeho rodné obce Pecka, která o něm také vydala vůbec první monografii.


Zpravodajství

Premiéra: 26.9.2019

Výroba: 2019