I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání mládeže před Květnou nedělí Olomouc 1998

Dokumentaristika

Výroba: 2008

Dokumentaristika

Výroba: 2008