I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poletuchy

na skok do Kroměříže

Zábava

Premiéra: 23.11.2019

Výroba: 2019

Kroměříž, někdy bývá pojmenována jako Hanácké Athény.
(V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.)
Pozoruhodnosti města, zejména jeho kulturní památky  jsou lehkou zábavnou formou zachyceny v pořadu Poletuchy,  aneb Na skok do Kroměříže.
Divákům se nabízejí mnohá zastavení. Krásná i starobylá (Arcibiskupský zámek a jeho obrazy, např. Tizián, Květná zahrada s Foucaultovým kyvadlem umístěným v Rotundě, Arcibiskupská vodárna, biskupská mincovna, Lokomotivní depo, expozice Karla Kryla, Zrcadlové bludiště, Švabinského rodný dům a jeho lunety, ale i psychiatrická nemocnice nebo vinné sklepy pod Arcibiskupským palácem).
Pořad chce upouornit na to, co dělá naši zem pozoruhodnou a jak je důležité nedovolit zničit to krásné a cenné, co nám minulé generace odkázaly.

Navštívená místa:
Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada
Květná zahrada a Rotunda
Muzeum Kroměřížska
Arcibiskupské vinné sklepy
Biskupská mincovna
Arcibiskupská vodárna
Psychiatrická nemocnice
Muzeum na vlakovém nádraží
Lunety Maxe Švabinského
Expozice Karla Kryla
Zrcadlové bludiště

Zábava

Premiéra: 23.11.2019

Výroba: 2019