I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

16. 10. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 16.10.2019

Výroba: 2019

Svátek sv. Františka z Assisi

Františkáni, místní křesťané a mnoho poutníků přišlo do kostela sv. Salvátora v Jeruzalémě, aby společně oslavili svátek zakladatele řádu menších bratří. Kromě vigilie se slavila i mše svatá během dne, kterou sloužil kardinál Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve.


Nová podoba Křížové cesty

V Jeruzalémě na Via Dolorosa přibyla nová označení prvních devíti zastavení Křížové cesty v podobě bronzových plastik, které vznikly v Itálii.


Shromáždění katolických ordinářů Svaté země

V Jeruzalémě se konalo zasedání Konference ordinářů Svaté země. Na pořadu byla aktuální témata života církve v Ježíšově zemi.


Příprava druhé etapy rekonstrukce Božího hrobu

Kustodie Svaté země přistoupila k dohodě, na jejímž základě vznikne přípravná studie pro druhou etapu restaurátorských prací v bazilice Božího hrobu.


Jom kipur – Den smíření

Vylidněné ulice a nezvyklé ticho. Židé míří do synagogy nebo ke Zdi nářků. Tak vypadal v Izraeli letošní svátek Jom kipur, který je v judaismu dnem očisty a prosby za odpuštění.


Hlasy matek léčí děti

Nemocnice Caritas Baby Hospital používá novou léčebnou technologii „MamiVoice“. Novorozencům v inkubátorech pomáhá, když vnímají hlasy svých matek.


Zpravodajství

Premiéra: 16.10.2019

Výroba: 2019