I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nededza

Dokumentaristika

Premiéra: 14.10.2019

Výroba: 2018

Přestože obec Nedzedza patří mezi menší obce na Horním Pováží, její historie je bohatá a zajímavá. Nejstarší doklad, ve kterém se poprvé vzpomíná Nededza, je královská listina, která obsahuje právo na majetek pro příslušníky rodiny Nedeckých.Vznik obce spadá do období plně rozvinutých feudálních vztahů v Uhersku, ke kterému patřily i slovenské hornouherské župy.V období přechodu z feudalismu do kapitalismu, v polovině 19 století, žily v hrabství rodiny Pongrácovců a Nyároyovců, pár zemanů a několik desítek chudých rolnických rodin.V Nededze byl postaven rozsáhlý zámeček s menším kostelíkem.Západní část zámečku ještě dnes stojí, ale ve značně poškozeném stavu. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce.Kromě pestré historie se v jednotlivých částech filmu diváci seznámí se zvyky a tradicemi, které souvisejí s dějinami obce a s okolní přírodou.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.10.2019

Výroba: 2018