I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

23. 10. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 23.10.2019

Výroba: 2019

Nová válka v Sýrii

Sotva se začala země probouzet z dlouholetého konfliktu, začala další válka. Tentokrát je zasažen národ Kurdů, na který zaútočilo Turecko.


Ježíšova přítomnost a zázraky v Kafarnaum

Ježíšovo působená na břehu Tiberidaského jezera si připomněli františkáni, místní křesťané i poutníci, kteří se setkali v Kafarnaum.


Sukot – svátek stánků

Rozsvícené stany a střechy v Jeruzalémě ukazují, že opět nadešel radostný židovský svátek stanů a sklizně.


Je možný mír?

Tato otázka je titulem nově vydané knihy mons. Michela Sabbaha, emeritního Latinského patriarchy Jeruzaléma, který také stojí v čele rady pro spravedlnost a mír Shromáždění katolických ordinářů Svaté země.


Poutníci z Mexika na studijní cestě

Poutníci z několika mexických diecézí využili nabídku Kustodie Svaté země a strávili týden v Jeruzalémě naplněný poznávacími exkurzemi i studiem.


Svědectví zemědělce

Ve vesnici Sakarya nedaleko Betléma žije Imad Al-Sarass se svou rodinou. Věnují se zemědělské produkci navzdory mnoha obtížím.


Nové archeologické nálezy v Ramallahu

Pozůstatky dvou kostelů z byzantské epochy byly objeveny v Ramalláhu. Archeologický výzkum provádí odborníci z univerzity Al-Quds v Jeruzalémě ve spolupráci s řeckým pravoslavným patriarchátem.

Zpravodajství

Premiéra: 23.10.2019

Výroba: 2019