I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ukrajina – Nádherné svědectví sester z Ukrajiny

Dokumentaristika

Premiéra: 31.10.2019

Výroba: 2016

Být řeholní sestrou je nádherné svědectví, protože jste plně oddáni Bohu, pomáháte, aby jeho přítomnost cítila komunita, ve které pracujeme. A také abychom přinesly Boží požehnání na toto místo a lidi.“

Sr. Anna Klipatska

Kongregace menších sester Panny Marie Neposkvrněného Srdce

Kyjev


Na počátku 90 let, po desetiletích útisku nadvlády Sovětským svazem, začala Ukrajina proces návratu k původní kulturní a náboženské identitě. Církev hrála stěžejní roli v tomto procesu národního obrození.

Radost z nezávislosti Ukrajiny, avšak byla utlumena stagnací, chudobou, osaměním a beznadějí. Krize prochází skrz všechny třídy ukrajinské společnosti, dokonce ještě více díky nedávnému vojenskému konfliktu.

Mnoho Ukrajinců upadá do beznaděje, často opustí své rodiny a sahají po alkoholu, drogách nebo prostituci.

Zároveň však čím dál více mladých Ukrajinců oddalo svůj život Bohu a zlepšení situace ve společnosti.

Nyní 56 ženských kongregací pracuje na Ukrajině, sčítajíc přibližně 500 sester. Toto je příběh o naději, kterou přináší do rozbité společnosti.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.10.2019

Výroba: 2016